Tổng quan về tài sản

 • Tài sản cố định là những tư liệu lao động có hình thái vật chất, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh: nhà cửa, máy móc, thiết bị, xe cộ, bàn ghế,… Vì vậy, việc quản lý tài sản trong mỗi doanh nghiệp là một việc rất cần thiết.
 • Quản lý tài sản là trông coi và giữ gìn tài sản, bảo đảm cho tài sản không bị mất mát, hao hụt trừ những hao mòn tự nhiên.

Quản lý tài sản, thiết bị đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp sản xuất, quản lý tốt thiết bị sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rất nhiều rủi ro về hỏng hóc, khai thác. 

1Office hiện đang cung cấp tính năng quản lý tài sản doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ giải quyết bài toán và các nghiệp vụ để hỗ trợ theo dõi, giám sát và đo lường giá trị tài sản như: Cấp phát, thu hồi, báo tăng, báo giảm, báo mất, sửa chữa, tính giá trị khấu hao,… tài sản một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Để quản lý tài sản hiệu quả, bộ phận HCNS hoặc bộ phận quản lý tài sản cần cập nhật đầy đủ danh sách tài sản hiện có của doanh nghiệp lên hệ thống một cách đầy đủ và chính xác. Ngoài ra, 1Office cho phép cài đặt các cảnh báo thông minh phục vụ cho mục đích quản lý, ví dụ như: cảnh báo nhân sự nghỉ việc mà vẫn nắm giữ tài sản của doanh nghiệp,..

Quản lý thông tin tài sản

 • Theo dõi, nắm bắt được tình trạng, thông tin tài sản, dụng cụ văn phòng phẩm của doanh nghiệp.
 • Dễ dàng cập nhật hoạt động sử dụng của tài sản dựa trên tình hình thực tế tài sản hiện có của doanh nghiệp.
 • Tìm kiếm tài sản đơn giản, tiện lợi bằng bộ lọc nâng cao theo từng nhóm tài sản, người sử dụng…

Quản lý cấp phát tài sản

 • Giám sát, theo dõi được tình hình cấp phát, thu hồi tài sản của từng cá nhân, phòng ban trong doanh nghiệp
 • Cập nhật đầy đủ lịch sử cấp phát – thu hồi tài sản cho cá nhân hoặc phòng ban tập trung trên phần mềm.
 • Dễ dàng Export hoặc Import file excel thông tin tài sản để thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi.

Quản lý thu hồi tài sản

 • Quản lý được tình hình thu hồi tài sản của từng cá nhân, phòng ban trong doanh nghiệp.
 • Cập nhật đầy đủ thông tin thu hồi tài sản cho cá nhân hoặc phòng ban tập trung trên phần mềm.
 • Lưu trữ lịch sử thu hồi tài sản một cách đầy đủ và chi tiết để phục vụ cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn.

Quản lý khấu hao tài sản

 • Theo dõi chi tiết được khấu hao, tình trạng tồn kho cụ thể của tài sản trong doanh nghiệp.
 • Tự động cập nhật khấu hao tài sản của doanh nghiệp theo đúng thời gian thực đã sử dụng.
 • Cập nhật chi tiết thời gian khấu hao, giá trị đã khấu hao và giá trị còn lại của tài sản.

Các tính năng chính trong phân hệ Tài sản:

  1. Tài sản
  2. Cấp phát
  3. Thu hồi
  4. Khấu hao tài sản
Click vào ảnh để xem chi tiết

Cập nhật lần cuối vào ngày 14/04/2222