Checkbox “Nhân bản tài sản” là như thế nào, có ý nghĩa gì?

Nhân bản tài sản là hệ thống sẽ tự động sinh ra theo Số lượng đã nhập

Ví dụ: Mã TS001, nhập Số lượng =3, tích chọn Nhân bản tài sản => Hệ thống sẽ tự động sinh ra 3 tài sản với các mã: TS001-01, TS001-02, TS001-03.

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020