Nếu chấm điểm KPI và chốt nhưng phát hiện ra bị nhập nhầm điểm cho tiêu chí đó, muốn nhập lại phải làm như thế nào?

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020