Nếu doanh nghiệp làm việc theo lịch: Làm Ca hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và một thứ 7 đầu tiên trong tháng thì sẽ phân ca như thế nào?

Vì một Nhân sự có thể nhận 2 phân ca nên sẽ tạo 2 phân ca:
– Phân ca 1: Lặp theo tuần và chọn Ca hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7, chủ nhật nghỉ tuần.
– Phân ca 2: Chọn kiểu lặp theo ngày cố định và phân ca làm việc cho tất cả các ngày thứ 7 đầu tiên trong tháng làm ca hành chính.
=> Hệ thống sẽ ghi nhận cả 2 phân ca này. Đối với những ngày bị trùng có 2 phân ca hệ thống sẽ nhận phân ca được ưu tiên, trong trường hợp trên là phân ca 2 cho những ngày thứ 7.
Thứ tự ưu tiên của phân ca làm việc:
1. Ưu tiên phân ca Ca kíp hơn phân Ca hành chính
2. Nếu 2 ca cùng loại ( Loại ca kíp hoặc ca hành chính)
– Nếu cùng là Ca hành chính => Ưu tiên phân ca cho cá nhân trước .
– Nếu cùng là phân ca cho cá nhân => Ưu tiên phân ca có thời gian cố định trước / Ưu tiên phân ca có ngày duyệt mới lên trước.
– Nếu cùng là phân ca cho Phòng ban =>Ưu tiên .

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020