Tại sao đã tạo phân ca nhưng trên Bảng chấm công không thể hiện ca làm việc?

Bạn vui lòng kiểm tra lại trạng thái phân ca đã được duyệt hay chưa?

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020