Quản lý công việc - 1 Office

Quản lý công việc

Quy trình công việc

Theo dõi, quản lý kế hoạch làm việc của các cá nhân với giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng. Hệ thống với các tiện ích cảnh báo nhắc nhở công việc tới hạn, quá hạn, thông báo tới người liên quan cùng tham gia thực hiện công việc theo một quy trình.

Giới thiệu

1Office cho phép một công việc hoặc thuộc một dự án nào đó, hoặc độc lập không thuộc dự án nào cả. Ngoài ra, một công việc cha có thể thêm các công việc con không giới hạn. Người dùng còn có thể hiển thị công việc theo dạng danh sách hoặc dạng cột (KanBan).

Chức năng quản lý

  • Cập nhật trạng thái: Người giao việc, người thực hiện có thể cập nhật trạng thái công việc
  • Cập nhật thời gian: Cập nhật nhanh thời gian thực hiện khi có sự thay đổi
  • Thêm công việc con: Ở mỗi công việc đều có thể tạo nhanh các công việc con
  • Cập nhật Tasklist: Cập nhật các đầu mục công việc để người sử dụng tiện cho việc theo dõi tiến độ và đánh dấu các mục đã hoàn thành
  • Thêm tài liệu: Những người tham gia công việc đều có thể bổ sung tài liệu cho công việc đó
  • Tạo sự kiện: Cho phép tạo một sự kiện và mời những người khác tham gia, sự kiện sẽ tự động thêm vào lịch công việc của những người đó