Chuẩn hóa quy trình tuyển dụng là bước đầu giúp doanh nghiệp mang về những ứng viên phù hợp nhất và xử lý các công việc tuyển dụng một cách nhanh chóng, tối ưu hóa hoạt động quản lí nhân sự. Hãy cùng 1Office khám phá nội dung mẫu quy trình tuyển dụng nhân sự chuẩn chỉnh, giúp doanh nghiệp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng trong kỷ nguyên số nhé:

1. Mục đích của quy trình tuyển dụng

mau-quy-trinh-tuyen-dung
Quy trình tuyển dụng tốt giúp công ty sàn lọc và giữ lại được những nhân viên ưu tú

Quy trình tuyển dụng được lập để thống nhất cách thức tuyển dụng nhân sự trong Công ty nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có đủ trình độ khả năng và kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

2. Phạm vi áp dụng của quy trình tuyển dụng

mau-quy-trinh-tuyen-dung
Quy trình tuyển dụng áp dụng với tất cả nhân viên trong công ty

Chính sách này áp dụng với toàn bộ cán bộ nhân viên của Công ty.

3. Nội dung mẫu quy trình tuyển dụng

mau-quy-trinh-tuyen-dung
Nội dung mẫu quy trình tuyển dụng

3.1. Mô tả công việc

Trưởng các bộ phận trong công ty có trách nhiệm phân tích công việc trong bộ phận mình mô tả rõ các yêu cầu chi tiết về công việc, năng lực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu công việc cho các vị trí công việc do mình phụ trách theo mẫu “Position Description” và trình Ban Giám đốc duyệt.
Các hồ sơ này được chuyển cho Phòng nhân sự của Công ty lưu giữ bản gốc, các bộ phận lưu 01 bản copy, và làm cơ sở cho công tác tuyển dụng và đào tạo.

3.2. Quy trình tuyển dụng nhân sự

  1. Nhu cầu nhân sự: Khi có nhu cầu về nhân sự (cho vị trí mới, bổ sung hoặc thay thế vị trí cũ), bộ phận phát sinh nhu cầu điền đầy đủ thông tin vào “Recruitment Requisition Form”, xin phê duyệt và gửi cho bộ phận nhân sự.
  2. Kiểm tra và tiếp nhận xin bổ sung nhân sự: Nhân viên phòng Nhân sự kiểm tra các thông tin trong “Recruitment Requisition Form”. Nếu các thông tin chưa đủ, nhân viên phòng Nhân sự yêu cầu bộ phận yêu cầu hoàn chỉnh lại “Recruitment Requisition Form”.
  3. Thông báo tuyển dụng: Dựa trên bản Position Description cho vị trí cần tuyển dụng, phòng Nhân sự có trách nhiệm liên hệ với các đơn vị cung cấp nhân lực và/hoặc đăng tin tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, internet…). Hồ sơ gửi về sẽ được phòng Nhân sự tiếp nhận và sơ tuyển.
  4. Sơ tuyển hồ sơ: Phòng Nhân sự tiếp nhận hồ sơ và tổng hợp thông tin vào “Candidates Shortlist”, sau đó dựa trên RR và JD tuyển lựa những hồ sơ phù hợp cho vòng phỏng vấn lần 1
  5. Phỏng vấn lần 1: Phòng Nhân sự tổ chức phỏng vấn lần 1 đối với những ứng viên đạt qua vòng sơ tuyển hồ sơ. Các thông tin và kết quả tuyển dụng vòng 1 của các ứng viên tiếp tục được cập nhật vào “Candidates shortlist”.
  6. Phỏng vấn lần 2: Phỏng vấn lần 2 do trưởng bộ phận phát sinh nhu cầu nhân sự chủ trì. Kết quả phỏng vấn vòng 2 của các ứng viên tiếp tục được cập nhật vào “Candidates Shortlist”.
  7. Thông báo tới các ứng viên trúng tuyển: Dựa vào “Candidates Shortlist”, phòng Nhân sự gửi “Employment Offer Letter” tới các ứng viên trúng tuyển sau vòng phỏng vấn lần 2.
  8. Chuẩn bị cho nhân viên mới: Khi ứng viên trúng tuyển chấp nhận “Employment Offer Letter”, phòng Nhân sự yêu cầu nhân viên mới chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết khi làm việc tại Công ty, đồng thời gửi cho nhân viên mới bản “[Tên Công ty] New Employee Onboarding Checklist” để cung cấp cho nhân viên mới thông tin: những việc mà nhân viên mới phải hoàn thành trong thời gian thử việc, quyền lợi mà họ được hưởng, địa chỉ tham khảo cho các thông tin, lịch làm việc… Sau một tháng làm việc, nhân viên mới gửi lại phòng nhân sự bản “[Tên Công ty] New Employee Onboarding Checklist” có xác nhận những việc mà họ đã làm được để phòng nhân sự theo dõi và xem xét.
  9. Đánh giá thử việc: Sau 2 tháng thử việc, nhân viên mới được Quản lý trực tiếp và Giám đốc đánh giá thử việc theo các tiêu trí trong “Probational Evaluation”.
  10. Ký hợp đồng lao động: Nhân viên thử việc có điểm đánh giá trung bình trên mức điểm quy định của Công ty sẽ được ký hợp đồng chính thức làm việc tại Công ty.

4. Biểu mẫu đính kèm

Tham khảo và tải miễn phí một số tài liệu hỗ trợ việc triển khai kế hoạch tuyển dụng:

Xem thêm bài viết tại:

Mẫu nội quy lao động trong doanh nghiệp (tải miễn phí)

EVP (Employee Value Proposition) là gì? Tại sao EVP là chìa khóa xây dựng thương hiệu tuyển dụng?

Tags

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN 1OFFICE

Trải nghiệm để khám phá những tính năng tuyệt vời 1Office mang lại


Hotline: 083 483 8888