Quản lý công việc - 1Office

Quản lý công việc

Quy trình công việc

Theo dõi, quản lý kế hoạch làm việc của các cá nhân với giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng. Hệ thống với các tiện ích cảnh báo nhắc nhở công việc tới hạn, quá hạn, thông báo tới người liên quan cùng tham gia thực hiện công việc theo một quy trình.

Giới thiệu

1Office cho phép một công việc hoặc thuộc một dự án nào đó, hoặc độc lập không thuộc dự án nào cả. Ngoài ra, một công việc cha có thể thêm các công việc con không giới hạn. Người dùng còn có thể hiển thị công việc theo dạng danh sách hoặc dạng cột (KanBan).

Các phương pháp quản lý công việc


Quản lý công việc với Kanban

Với màn hình Kanban, bạn có thể dễ dàng quản lý tiến độ và người thực hiện các công việc:

 • Cho phép bạn quản lý, kéo thả và xem công việc một cách trực quan trên các bảng Kanban
 • Thể hiện các công việc theo dạng: Trạng thái, độ ưu tiên, tiến độ, phòng ban thực hiện, loại công việc

 • Quản lý công việc với Gantt chart

  Quản lý tiến độ và xem các dự án, công việc với màn hình trực quan Gantt chart:

 • Cập nhật các trạng thái của dự án: Đang thực hiện, Chờ, Tạm dừng, Hoàn thành, Hủy, Quá hạn
 • Cài đặt ràng buộc đối với các công việc của dự án với nhau

 • Quản lý tiến độ công việc với màn hình Dashboard

  Màn hình Dashboard cá nhân cho phép dễ dàng quản lý, thông kê tình trạng các công việc, dự án và đánh gía hiệu quả thực hiện của mỗi nhân viên, phòng ban hay dự án đó.

 • Màn hình tổng hợp dạng Widget bao gồm biểu đồ, danh sách
 • Mỗi cá nhân đều có thể tự chỉnh sửa và cài đặt màn hình Dashboard cho riêng mình
 • Các phân hệ lớn như Công việc, Nhân sự, Chăm sóc đều có một màn hình dashboard riêng
 • Linh hoạt, tuỳ biến, không giới hạn khả năng mở rộng
 • Chức năng quản lý

  • Cập nhật trạng thái: Người giao việc, người thực hiện có thể cập nhật trạng thái công việc
  • Cập nhật thời gian: Cập nhật nhanh thời gian thực hiện khi có sự thay đổi
  • Thêm công việc con: Ở mỗi công việc đều có thể tạo nhanh các công việc con
  • Cập nhật Tasklist: Cập nhật các đầu mục công việc để người sử dụng tiện cho việc theo dõi tiến độ và đánh dấu các mục đã hoàn thành
  • Thêm tài liệu: Những người tham gia công việc đều có thể bổ sung tài liệu cho công việc đó
  • Tạo sự kiện: Cho phép tạo một sự kiện và mời những người khác tham gia, sự kiện sẽ tự động thêm vào lịch công việc của những người đó