Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Quản lý sổ văn bản

  Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Văn bản?  Truy cập vào phân hệ Văn bản   


Nội dung

Sổ văn bản là gì?


Sổ văn bản là nơi cập nhật danh sách văn bản của doanh nghiệp, tại đây văn thư có thể tạo ra các sổ xử lý theo từng loại văn bản và cập nhật danh sách văn bản để dễ dàng quản lý văn bản ở đơn vị. Ví dụ như: Sổ công văn, Sổ quyết định, Sổ tổng hợp,... Khi xử lý văn bản, văn thư có thể cập nhật số vào sổ văn bản, điều này sẽ hỗ trợ việc tra cứu, tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn.

 

Tạo mới sổ văn bản


1. Mở phân hệ Văn bản  

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới     Sổ văn bản

Bảng mô tả các trường dữ liệu

Trường dữ liệu Mô tả
Loại sổ

Bao gồm 3 loại theo 3 loại văn bản:

  • Văn bản đến
  • Văn bản đi
  • Văn bản nội bộ
Trạng thái

Bao gồm 2 trạng thái:

  • Hoạt động
  • Ngừng hoạt động
Quản lý Người có quyền quản lý Sổ văn bản
Phòng ban Phòng ban áp dụng Sổ văn bản

 Tìm hiều thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office  

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.