Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Quản lý danh bạ nơi nhận/gửi

  Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Văn bản?  Truy cập vào phân hệ văn bản   


Nội dung

Danh bạ nơi nhận/gửi là gì?


Danh bạ nơi nhận/gửi là danh sách các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi và nhận văn bản của doanh nghiệp. Danh bạ nơi nhận/gửi sẽ được bộ phận văn thư tạo mới và cập nhật danh sách.

 

Tạo mới danh bạ nơi nhận/gửi


1. Mở phân hệ Văn bản  

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới     Danh bạ nơi nhận/gửi

Bảng mô tả các tác vụ quản lý:

Trường dữ liệu Mô tả
Mẫu mail khi phát hành văn bản đi

Khi phát hành văn bản đi, hệ thống sẽ tự động gửi email phát hành cho đơn vị nhận theo mẫu chọn phía dưới

 

Lưu ý: Bạn có thể cài đặt mail mẫu trước khi tạo mới danh bạ nơi nhận/gửi tại Cài đặt email mẫu   

 Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office  

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.