Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Cài đặt văn bản

 Bạn muốn truy cập nhanh đến Văn bản? Truy cập nhanh vào phân hệ văn bản   


Nội dung

Cài đặt quy trình mẫu


Cài đặt quy trình mẫu vằn bản là nơi người dùng cài đặt những nhân sự được quyền tạo mới quy trình mẫu cho văn bản

1. Truy cập phân hệ Văn bản  

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Cài đặt

3. Tại menu trái, chọn Cài đặt quy trình mẫu

4. Chọn danh sách nhân sự được tạo mới quy trình mẫu văn bản

5. Nhấp vào Cập nhật để lưu thay đổi

 

Cài đặt danh mục


Cài đặt danh mục văn bản là nơi người dùng cài đặt danh mục các loại văn bản, độ mật và độ khẩn của văn bản

1. Truy cập phân hệ Văn bản  

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Cài đặt 

3. Tại menu trái, chọn Danh mục

4. Chọn   để tạo mới

Bảng mô tả các tác vụ trong cài đặt danh mục văn bản

Tác vụ Mô tả
Loại văn bản Dựa trên danh mục các Loại tờ trình đã cài đặt, có thể chọn loại tờ trình tương ứng cho các văn bản để tiện trong việc quản lý, tra cứu
Độ khẩn

Các mức độ khẩn cấp của văn bản, có thể cài đặt dựa trên quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư hoặc theo mục đích quản lý riêng tại các cơ quan/đơn vị. Ví dụ: hỏa tốc, thượng khẩn ...

Độ mật Các mức độ bảo mật của văn bản, có thể cài đặt dựa trên quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư hoặc theo mục đích quản lý riêng tại các cơ quan/đơn vị. Ví dụ: tuyệt mật, tối mật ...

 

Cài đặt mail mẫu 


Cài đặt mail mẫu văn bản là nơi người dùng cài đặt các mẫu email thường xuyên sử dụng khi gửi văn bản đi

1. Truy cập phân hệ Văn bản  

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Cài đặt 

3. Tại menu trái, chọn Cài đặt email mẫu

4. Chọn   để tạo mới

Bảng mô tả các trưởng dữ liệu trong cài đặt mail mẫu văn bản

Trường dữ liệu Mô tả
Gửi từ

Là thông tin email gửi đi khi gửi văn bản, chọn email gửi đi trong danh mục Tài khoản gửi

Tiêu đề mail Tiêu đề của mail mẫu
Nội dung Nhập nội dung mail mẫu khi gửi văn bản đi

 

Lưu ý: 

Nội dung mail mẫu có thể dụng các từ khóa để lấy dữ liệu tự động từ các trường dữ liệu trong văn bản.

 

Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office  

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.