Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

PHÂN HỆ VĂN BẢN

Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Văn bản? Truy cập vào phân hệ văn bản    


Nội dung

Phân hệ văn bản giải quyết bài toán gì?


Văn bản là phương tiện để ghi nhận, lưu trữ và truyền đạt các thông tin từ các cá nhân trong doanh nghiệp hoặc từ tổ chức này sang tổ chức khác. Văn bản được hiểu là những giấy tờ, quyết định, công văn để truyền đạt thông tin. Vì vậy để quản lý văn bản hiệu quả doanh nghiệp cần có các bước xử lý trước khi ban hành và sử dụng chính thức.

Việc quản lý thủ công văn bản khiến cho các bước xử lý trở nên phức tạp, khó theo dõi và quản lý. Phân hệ văn bản của 1Office sẽ hỗ trợ giải quyết các bài toán sau:

 • Quản lý luồng xử lý văn bản theo luồng quy trình mẫu cố định
 • Linh hoạt phân tách luồng xử lý văn bản
 • Quản lý lưu trữ theo sổ văn bản
 • Lưu trữ nội dung văn bản đã được xử lý
 • Quản lý việc phát hành văn bản sau xử lý

 

Những gì bạn có thể làm


Theo dõi các tính năng/ tác vụ theo đối tượng sử dụng sẽ giúp việc vận hành hệ thống trở nên đơn giản hơn. Người thực hiện dễ dàng theo dõi và cập nhật xử lý thông tin chính xác, kịp thời.

Tính năng/Tác vụ Người sử dụng

Cài đặt văn bản   

 • Cài đặt email mẫu cho văn bản
 • Cài đặt các danh mục cho việc sử lý văn bản
Bộ phận Hành chính

Quản lý quy trình mẫu   

 • Cấu hình luồng xử lý văn bản mẫu
Ban Giám đốc/Bộ phận Hành chính

Quản lý sổ văn bản   

 • Cấu hình danh sách sổ văn bản để dễ dàng theo dõi, tìm kiếm
Bộ phận Hành chính

Quản lý danh bạ nơi nhận/gửi   

 • Danh sách các cơ quan, đơn vị nhận/gửi văn bản
Bộ phận Hành chính

Xử lý văn bản   

 • Luồng xử lý văn bản đến, đi, nội bộ
 • Quản lý văn bản của doanh nghiệp
Bộ phận liên quan

Phát hành văn bản   

 • Quản lý phát hành văn bản
Bộ phận Văn thư/Hành chính

 

Các loại văn bản

Mỗi loại văn bản sẽ có mục đích sử dụng khác nhau, Quản lý văn bản theo mục đích sẽ giúp việc quản lý, theo dõi trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Loại văn bản Nội dung
Văn bản đến Văn bản đến giúp doanh nghiệp quản lý các văn bản, công văn được gửi đến doanh nghiệp
Văn bản đi Văn bản đi giúp doanh nghiệp quản lý các văn bản, công văn được soạn thảo và ban hành từ doanh nghiệp ra các cơ quan bên ngoài
Văn bản nội bộ Văn bản nội bộ giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi các văn bản được ban hành trong nội bộ doanh nghiệp

 

 Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office  

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.