Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Phát hành văn bản

  Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Văn bản?  Truy cập vào phân hệ Văn bản   


Nội dung

Mục đích phát hành văn bản?


Trong các luồng xử lý văn bản đi, bước phát hành sẽ là bước cuối cùng để thực hiện ban hành, gửi văn bản đến các đơn vị/cá nhân tiếp nhận. Văn thư sẽ thực hiện thủ tục phát hành sau khi văn bản đã được phê duyệt theo quy định.

Phát hành văn bản


1. Truy cập phân hệ Văn bản  

2. Chọn văn bản cần phát hành > Phát hành

[Gif]

Bảng mô tả các trường dữ liệu trong phát hành văn bản:

Trường dữ liệu Mô tả
Đơn vị phát hành

Đơn vị phát hành thường là công ty/chi nhánh (đối với văn bản đi phát hành ra bên ngoài) hoặc công ty/Ban Giám đốc đối với các văn bản phát hành nội bộ

Người, phòng ban tiếp nhận

Cá nhân, phòng ban tiếp nhận văn bản sau khi phát hành, các tài khoản tiếp nhận sẽ nhận được thông báo phát hành văn bản

Danh sách đơn vị nhận email phát hành Trên thông tin văn bản cho phép cập nhật danh sách đơn vị nhận, nếu đơn vị nhận có thông tin email và được cấu hình đầy đủ mẫu mail nhận văn bản thì khi đến bước phát hành có thể chọn để hệ thống tự động gửi email văn bản phát hành đến đơn vị nhận. Xem thêm cách cấu hình thông tin đơn vị nhận tại Quản lý danh bạ nơi nhận/gửi    
Danh sách văn bản phát hành Có thể chọn các file đính kèm trên văn bản hoặc tải lên file để phát hành
Chèn số văn bản, ngày phát hành Trường hợp trên file văn bản cần phát hành chưa có thông tin số văn bản, ngày phát hành, có thể tick chọn mục Chèn số văn bản, ngày phát hành để thực hiện chèn thêm trên file

 

Lưu ý: 

  •  Chỉ thực hiện được tác vụ Phát hành đối với Văn bản đi hoặc Văn bản nội bộ 
  •  Văn bản có loại Văn bản không theo quy trình sẽ có tác vụ Phát hành ngay trên thông tin văn bản, văn bản có loại Văn bản theo quy trình sẽ cần thực hiện thêm bước Phát hành trên quy trình mẫu

 Tìm hiều thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office  

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.