Đơn check in/out

 

Đơn checkin/out  là loại đơn phát sinh khi người dùng quên chốt chấm công lúc đến hoặc lúc về. Nhân sự cần làm đơn để hệ thống tính đủ công cho ngày quên chốt đó. Tùy thuộc vào lý do quên checkin/out, hệ thống sẽ phạt tiền hoặc không phạt tiền của nhân sự quên chốt.

 

Làm sao để bắt đầu sử dụng đơn check in/out trên 1Office?

 

Để sử dụng đơn xin check in/out, bạn theo dõi 3 bước sau: 

 

Bước 1: Cài đặt đơn check in/out

Bước 2: Tạo mới đơn check in/out

Bước 3: Quản lý đơn check in/out

 

Bước 1: Cài đặt đơn check in/out

 

Để sử dụng đơn check in/out, bạn cần cài đặt duyệt cho đơn check in/out.

Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn check in/out, xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn từ

 

Bước 2: Tạo mới đơn check in/out

 

Để tạo mới đơn check in/out, thực hiện các bước sau:

 

 • Chọn biểu tượng menu ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ 
 • Chọn biểu tượng ở góc trái màn hình > Chọn Đơn check in/out
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn   để lưu lại

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Các trường cần lưu ý: 

 

STT Tên trường Mô tả
1 Thời gian quên check in/out (Ngày, thời gian) Người dùng nhập thời gian quên chấm công (đơn vị tính theo giờ). Người dùng có thể cộng nhiều dòng để tạo nhiều ngày quên check in/out trong một đơn
2 Lý do quên chấm công Người dùng chọn trong danh sách các lý do đã được cài đặt, mỗi lý do sẽ ứng với phạt tiền hoặc không phạt tiền
3 Mô tả Mô tả thêm thông tin khi quên check in/out

 

Bước 3: Quản lý đơn check in/out

 

1Office cung cấp cho người dùng 2 cách quản lý đơn check in/out:

 

Cách 1: Quản lý đơn check in/out tại màn hình danh sách

 

 • Từ biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng mũi tên > Chọn Đơn check in/out
 • Tại màn hình Danh sách đơn check in/out > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn check in/out

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Cách 2: Quản lý đơn check in/out tại màn hình chi tiết đơn

 • Tại màn hình chi tiết đơn check in/out, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Các tính năng quản lý đơn từ

 

STT Tính năng Quyền thực hiện Mô tả
1 Tạo mới đơn check in/out Người tạo đơn

Người quản lý

Tính năng cho phép nhân sự tạo đơn check in/out hoặc người quản lý có thể tạo hộ đơn check in/out cho nhân sự
2 Duyệt đơn

Không duyệt đơn

Hoàn duyệt đơn

Người duyệt

Người quản lý

 • Những người được cấu hình làm người duyệt đơn sẽ có quyền duyệt các đơn từ này. Sau khi được duyệt đơn từ sẽ được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt có thể chọn không duyệt đơn từ. Nếu không được duyệt, đơn từ sẽ không được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt cũng có thể hoàn duyệt lại đơn đã được duyệt hoặc không được duyệt
3 Đính kèm Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn có thể đính kèm tài liệu lên đơn từ
4 Biểu mẫu Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn, người duyệt xuất biểu mẫu đơn check in/out
5 Sửa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện sửa các thông tin trong đơn từ khi đơn từ chưa được duyệt
6 Xóa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện xóa đơn từ khi đơn đó chưa được duyệt
7 Nhân bản Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép nhân bản một đơn từ tương tự một đơn đơn từ đã có
8 Lịch sử Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người dùng có thể xem lại toàn bộ lịch sử của đơn từ

 

Sau khi người dùng tạo mới đơn check in/out, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.

Cập nhật lần cuối vào ngày 16/09/2020