Kí hiệu x trên Bảng chấm công có nghĩa gì?

Kí hiêu thể hiện ngày đó nhân sự có ca làm việc nhưng không có chấm vân tay nên phần mềm tính là nghỉ không lý do.

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020