"Phần mềm 1OFFICE đã hỗ trợ đội ngũ quản lý, hành chính nhân sự trong công ty tôi một cách mạnh mẽ, giải quyết được các bài toán gây khó khăn cho công tác quản lý nhân sự cũng như các tài nguyên khác trong các doanh nghiệp nói chung ở Việt Nam. Tôi đánh giá đây là phần mềm hữu ích và giàu tiềm năng."
"Sau một thời gian đưa phần mềm Quản trị nguồn Nhân lực của 1OFFICE vào sử dụng, các cán bộ nhân sự tại Canifa có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, công việc được giảm tải và yên tâm hơn với những kết quả từ phần mềm. Đặc biệt, phần mềm có khả năng làm việc online giúp các chi nhánh của Canifa không còn lo ngại về khoảng cách bởi toàn bộ dữ liệu đã được sử dụng chung và thống nhất" .