083.483.8888
Đăng ký

Đối với các nhà quản lý, chi phí vận chuyển là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu bởi ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thu được. Hiểu rõ về khái niệm, cách thức định khoản và tài khoản hạch toán chi phí vận chuyển sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và nâng cao lợi nhuận. Cùng 1Office khám phá những thông tin hữu ích về chi phí vận chuyển trong bài viết này ngay nào!

1. Chi phí vận chuyển là gì?

Chi phí vận chuyển là khoản chi phí phát sinh trong quá trình di chuyển hàng hóa, tài sản từ nơi cung cấp đến địa điểm kho bãi hoặc nơi sử dụng của doanh nghiệp. Chi phí này bao gồm chi phí vận chuyển chính (như tiền thuê xe, tiền vé tàu, máy bay), chi phí bốc xếp hàng hóa, chi phí bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển, và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Chi phí vận chuyển là gì

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – Hàng tồn kho (VAS 02), giá gốc của hàng tồn kho được xác định là tổng giá trị của các chi phí hợp lý phát sinh để đưa hàng tồn kho đến địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc bao gồm: 

 • Chi phí mua: Bao gồm giá mua thực tế của hàng hóa, thuế nhập khẩu (nếu có), chi phí vận chuyển, chi phí dỡ hàng, chi phí bảo hiểm vận chuyển, v. v.
 • Chi phí chế biến: Bao gồm chi phí lao động trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và các chi phí sản xuất chung trực tiếp được phân bổ cho sản phẩm.
 • Các chi phí liên quan trực tiếp khác: Bao gồm các chi phí phát sinh trực tiếp để đưa hàng tồn kho đến địa điểm và trạng thái hiện tại, ví dụ như chi phí thiết kế sản phẩm cho một đơn đặt hàng cụ thể, chi phí thử nghiệm sản phẩm, v.v.

Chi phí vận chuyển thuộc chi phí mua và là một phần của hàng tồn kho. Ban đầu, chi phí vận chuyển thuộc nhóm chi phí liên quan trực tiếp đến đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng và được tính vào nguyên giá tài sản cố định. Vậy nên, chi phí vận chuyển được hạch toán vào tài khoản hàng tồn kho hoặc tài sản cố định tương ứng.

Tham khảo thêm

Chi phí cố định là gì? Ví dụ, Phân loại & Công thức tính FC
Chi phí sản xuất chung là gì? Bao gồm những chi phí nào?
Chi phí sản xuất là gì? Phân loại, Ví dụ và Công thức tính

2. Cách hạch toán chi phí vận chuyển

Theo Chuẩn mực kế toán 03 – Hàng tồn kho, chi phí vận chuyển được chia thành hai nhóm chính:

 • Chi phí vận chuyển thuộc nhóm chi phí mua: Nhóm chi phí này liên quan trực tiếp đến việc mua hàng hóa, được tính vào giá trị nhập kho của hàng hóa.
 • Chi phí vận chuyển và bốc xếp ban đầu: Đây là nhóm chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, được tính vào nguyên giá của tài sản cố định.

Chi phí vận chuyển thuộc nhóm chi phí mua

Trong trường hợp chi phí vận chuyển thuộc nhóm chi phí mua, doanh nghiệp sẽ có 3 hướng hạch toán sau:

Nợ TK 1562 – Chi phí mua hàng hóa chưa thuế GTGT TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào (nếu có)
Có 
 • TK 111 – Tiền mặt
 • TK 112 – Chuyển khoản qua ngân hàng qua 
 • TK 131 – Phải trả bằng tiền khác

Chi phí vận chuyển và bốc xếp ban đầu

Nợ TK 211 – Chi phí mua sắm TSCĐ TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào (nếu có)
 • TK 111 – Tiền mặt 
 • TK 112 – Chuyển khoản ngân hàng 
 • TK 131 – Phải trả bằng tiền khác

Nếu doanh nghiệp mua nhiều hơn một mặt hàng, chi phí vận chuyển cần được phân bổ cho từng loại mặt hàng trước. Sau đó, kế toán có thể tiến hành hạch toán chi phí riêng cho từng mặt hàng vào giá trị nhập kho hay nguyên giá của chúng. Hiện nay, kế toán viên có thể lựa chọn một trong 3 phương thức nhằm phân bổ chi phí vận chuyển, bao gồm:

 • Phân bổ theo tỷ lệ giá trị hàng hóa.
  • Xác định giá trị gốc (bao gồm giá mua và chi phí vận chuyển) của từng mặt hàng/tài sản.
  • Phân bổ chi phí vận chuyển cho từng mặt hàng/tài sản dựa trên tỷ lệ giá trị gốc của chúng so với tổng giá trị gốc của tất cả các mặt hàng/tài sản được mua.

Công thức:

Chi phí vận chuyển phân bổ cho mỗi mặt hàng/tài sản = Chi phí vận chuyển tổng * (Giá trị gốc của mặt hàng/tài sản / Tổng giá trị gốc của tất cả các mặt hàng/tài sản)
 • Phân bổ theo tỷ lệ khối lượng hàng hóa.
  • Xác định khối lượng của từng mặt hàng/tài sản.
  • Phân bổ chi phí vận chuyển cho từng mặt hàng/tài sản dựa trên tỷ lệ khối lượng của chúng so với tổng khối lượng của tất cả các mặt hàng/tài sản được mua.

Công thức:

Chi phí vận chuyển phân bổ cho mỗi mặt hàng/tài sản = Chi phí vận chuyển tổng * (Khối lượng của mặt hàng/tài sản / Tổng khối lượng của tất cả các mặt hàng/tài sản)
 • Phân bổ theo tỷ lệ số lượng hàng hóa.
  • Xác định số lượng của từng mặt hàng/tài sản.
  • Phân bổ chi phí vận chuyển cho từng mặt hàng/tài sản dựa trên tỷ lệ số lượng của chúng so với tổng số lượng của tất cả các mặt hàng/tài sản được mua.

Công thức:

Chi phí vận chuyển phân bổ cho mỗi mặt hàng/tài sản = Chi phí vận chuyển tổng * (Số lượng của mặt hàng/tài sản / Tổng số lượng của tất cả các mặt hàng/tài sản)

Bài viết trên, 1Office đã chia sẻ đến bạn cách định khoản và hạch toán hợp lý. Hy vọng bạn có thể áp dụng những kiến thực này vào thực tế và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mình.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 083 483 8888

Facebook: https://www.facebook.com/1officevn/

Youtube: https://www.youtube.com/@1office-chuyendoisodn

Ứng dụng kiến thức quản trị vào thực tiễn
cùng bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office!

Đăng ký ngay
Zalo phone