Đăng ký

Trong mọi lĩnh vực kinh doanh, việc hoạch định chiến lược là cực kỳ quan trọng để phân tích đối thủ, tiềm năng và đưa ra các quyết định đúng đắn cho hướng đi của doanh nghiệp. Vậy, hoạch định chiến lược là gì? Làm thế nào để xây dựng một quy trình lên kế hoạch chiến lược rõ ràng cho doanh nghiệp? Trong bài viết này, 1Office sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về kinh nghiệm lập chiến lược siêu đơn giản với 8 bước và những điều cần lưu ý.

1. Hoạch định chiến lược là gì?

Hoạch định chiến lược là gì?

Hoạch định là quá trình bao gồm nhiều bước, trong đó nhà quản trị cần phải xác định hướng và chọn lựa mục tiêu rõ ràng. Nhờ vào đó, họ có thể đề xuất các hướng đi quan trọng cho tương lai và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Dựa trên mục tiêu và sứ mệnh tổng quát của tổ chức, hoạch định chiến lược là quá trình lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cụ thể. Nó đóng góp vào việc đưa ra các quyết định quan trọng cho tương lai của toàn bộ cơ cấu doanh nghiệp.

Với vai trò là cơ sở cho các hoạt động quản trị khác trong tổ chức, các bước của hoạch định chiến lược cần được điều chỉnh một cách chặt chẽ. Đồng thời, chúng cũng cần đáp ứng các yêu cầu như: cụ thể, linh hoạt, nhất quán, khả thi, phù hợp với thực tế, khách quan và khoa học.

2. Hoạch định chiến lược gồm những loại nào?

Hoạch định là hoạt động quan trọng nhất trong quá trình quản trị vì đây là nền tảng để định hướng cho các hoạt động khác của quá trình. Trong một tổ chức, việc hoạch định chiến lược được phân thành năm loại:

2.1 Hoạch định chiến lược Marketing

Hoạch định chiến lược Marketing là quá trình xây dựng chiến lược Marketing và định rõ các biện pháp cụ thể để tiếp cận thị trường mục tiêu của doanh nghiệp. Mục đích của việc hoạch định là thiết lập, duy trì và phát triển các đơn vị kinh doanh, các sản phẩm của doanh nghiệp nhằm tạo ra lợi nhuận.

2.2 Hoạch định chiến lược PR

Việc hoạch định các chiến lược PR là một quá trình đề ra các mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được; xác định cách thức và nguồn lực cần thiết để thực hiện những mục tiêu đó; lập lộ trình và các bước triển khai cụ thể cho từng nội dung và giải pháp được áp dụng.

2.3 Hoạch định chiến lược bán hàng

Hoạch định các chiến lược bán hàng là một phần quan trọng trong chiến lược bán hàng của doanh nghiệp. Một chiến lược bán hàng hiệu quả sẽ giải đáp các câu hỏi như: Doanh nghiệp tập trung bán các sản phẩm nào? Phương pháp bán hàng của doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp sử dụng những công cụ nào để tiếp thị và bán sản phẩm?

2.4 Hoạch định chiến lược kinh doanh

Hoạch định chiến lược kinh doanh là quy trình quản lý được áp dụng để thiết lập một kế hoạch dài hạn cho tương lai của doanh nghiệp. Các tổ chức sử dụng quy trình này để xác định mục tiêu, các chiến lược cần thiết để đạt được mục tiêu đó và sử dụng hệ thống quản lý hiệu suất nội bộ để theo dõi, đánh giá tiến độ công việc.

2.5 Hoạch định chiến lược nhân sự

Hoạch định các chiến lược nhân sự là quá trình đặt ra mục tiêu và các kế hoạch cụ thể cần thực hiện. Các kế hoạch này bao gồm các chính sách và hoạt động liên quan đến nguồn nhân lực, được thiết kế cho các nhóm công việc cụ thể, nhằm đáp ứng và thực hiện các mục tiêu chiến lược cũng như đảm bảo hiệu quả hoạt động của công việc.

3. Các bước hoạch định chiến lược tối ưu cho SMEs

5 bước hoạch định chiến lược tối ưu cho SMEs

Bước 1: Phân tích và đánh giá ban đầu

Bước đầu tiên trong quy trình hoạch định là phân tích và đánh giá ban đầu về công ty. Các nhà quản lý phải xác định rõ tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp tại thời điểm này. Tầm nhìn sẽ hướng dẫn nhân viên trong việc thực hiện mục tiêu cuối cùng, trong khi sứ mệnh sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn và phù hợp với tổ chức.

Bước 2: Phân tích hiện trạng, xác định mục tiêu

Trong quy trình hoạch định , bước tiếp theo là công ty cần phân tích thị trường, ngành, tính cạnh tranh và nội bộ của doanh nghiệp. Quá trình phân tích này sẽ giúp doanh nghiệp nhận ra các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức mà họ đang phải đối mặt. Nhờ vào đó, doanh nghiệp sẽ xác định đúng vị thế hiện tại của mình trên thị trường.

Bước 3: Xây dựng chiến lược

Sau quá trình phân tích hiện trạng, bước tiếp theo là xây dựng các mục tiêu dài hạn. Các mục tiêu này sẽ hướng dẫn các nhà quản lý trong việc chọn lựa các chiến lược cụ thể. Các chiến lược sẽ được lựa chọn ở hai cấp độ chính là cấp độ chiến lược kinh doanh và cấp độ chiến lược công ty.

Bước 4: Lên kế hoạch triển khai chiến lược

Sau khi đã hoàn thiện bản hoạch định một cách rõ ràng, bước tiếp theo là thực hiện và triển khai một cách nghiêm túc và hiệu quả theo từng điều khoản đã được đề ra. Những người thực hiện cần phải có năng lực, hiểu rõ chiến lược và thực hiện triển khai một cách chính xác nhất.

Quá trình triển khai chiến lược sau khi đã có kế hoạch rõ ràng là vô cùng quan trọng. Những cá nhân tham gia vào việc thực hiện chiến lược cần phải có sự nhạy bén, chuyên nghiệp, và theo dõi tiến độ công việc một cách chặt chẽ để đảm bảo thành công tốt nhất.

Bước 5: Giám sát, đo lường & điều chỉnh chiến lược

Sau khi đã phân tích, chiến lược cần được triển khai cụ thể. Một chiến lược được triển khai hiệu quả sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho công ty. Quá trình triển khai chiến lược bao gồm 6 bước sau:

 • Đặt mục tiêu hàng tháng/quý/năm cho từng bộ phận cụ thể.
 • Chỉnh sửa các chính sách hiện tại sao cho phù hợp với khả năng đạt được mục tiêu.
 • Phân bổ nguồn lực đúng và đủ
 • Cải cách và nâng cao sơ đồ tổ chức bộ máy để triển khai chiến lược mới.
 • Quản lý và khắc phục các vấn đề còn hạn chế.
 • Đưa ra các chính sách khen thưởng mới cho các kết quả đạt được.

Xem thêm: Các bước lập kế hoạch chiến lược – Lưu ý cần phải biết khi lập kế hoạch

4. Ưu điểm và hạn chế của hoạch định chiến lược

Ưu điểm và hạn chế của hoạch định chiến lược

 

4.1 Ưu điểm của hoạch định

Để xây dựng nền tảng vững chắc cho quản trị doanh nghiệp, việc thực hiện hoạch định mang lại nhiều lợi ích cho chủ doanh nghiệp:

 • Hỗ trợ nhà lãnh đạo và quản trị kinh doanh trong việc tìm kiếm cơ hội mới và phát hiện rủi ro một cách nhanh chóng, giúp định hình hướng đi của doanh nghiệp và thúc đẩy các biện pháp hữu ích để nâng cao chất lượng làm việc và năng lực cạnh tranh.
 • Đảm bảo sự ổn định trong quá trình phát triển khi doanh nghiệp phải đối mặt với các biến động và thay đổi từ môi trường bên ngoài.
 • Nâng cao hiệu quả công việc bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận và phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng cá nhân, thúc đẩy sự nỗ lực của nhân viên.
 • Chuẩn bị tốt cho sự thay đổi liên tục trong tình hình kinh tế và xã hội bằng cách tạo ra một hệ thống tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hơn cho công việc và chuẩn bị các bộ máy vận hành để vượt qua trở ngại một cách hiệu quả sau khi đã xem xét thông tin và cân nhắc trước về các vấn đề liên quan đến cơ hội hoặc rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

4.2 Hạn chế của hoạch định

Trong doanh nghiệp, việc hoạch định chiến lược, mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế.

 • Khi phải tuân thủ kế hoạch ban đầu một cách liên tục, quy trình hoạch định có thể làm cho công việc trở nên cứng nhắc và thiếu linh hoạt trong xử lý tình huống. Điều này có thể làm giảm sự sáng tạo của nhân viên thực hiện.
 • Việc dự đoán rủi ro đôi khi không hiệu quả ngay từ đầu. Điều này là do không thể đầy đủ chỉ ra những vấn đề trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và công việc của nhân viên.
 • Kết quả sau quá trình hoạch định thường không phản ánh đúng khả năng thực sự của tổ chức. Thậm chí, nó có thể hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp khi số lượng sản phẩm tăng đột biến so với kế hoạch ban đầu.

5. Kết

Quy trình hoạch định chiến lược luôn giữ vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp và mang tính hệ thống chi tiết giúp doanh nghiệp dễ dàng phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Hy vọng qua bài viết 1Office chia sẻ, bạn đã có những cái nhìn tổng quát hơn, nắm rõ được quy trình hoạch định để tạo được một chiến lược có kết quả cao, lựa chọn một chiến lược phù hợp cho quá trình hoạch định và mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Ứng dụng kiến thức quản trị vào thực tiễn
cùng bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office!

Đăng ký ngay
Zalo phone