Quản lý nhân sự - 1Office

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

1Office cho phép doanh nghiệp quản lý, vận hành tự động,
tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí

Giới thiệu

Đây là nơi lưu trữ toàn bộ các thông tin sơ yếu lý lịch, thông tin công việc, thông tin hợp đồng, thông tin bảo hiểm, thông tin lương thưởng, lịch sử chấm công… của một người lao động. Các thông tin này xuất phát từ việc nhập trực tiếp của cán bộ quản lý hoặc tự động lấy về từ các phân hệ khác trong hệ thống.

Quản lý hồ sơ nhân sự

1Office mang lại một công cụ nhằm tối ưu quy trình quản lý nhân sự cho doanh nghiệp. Các chức năng được tùy chỉnh để phù hợp với văn hóa, phong cách làm việc của người Việt Nam.

Quản lý hợp đồng lao động

Quản lý thông tin bảo hiểm

Cập nhật chế độ chính sách


Quản lý chấm công, tiền lương

1Office cho phép cho kết nối toàn bộ máy chấm công, đảm bảo tải và đồng bộ dữ liệu tất cả các máy chấm công theo thời thực. Từ chính thông tin chấm công sẽ tự động hoàn thiện bảng lương vào cuối tháng:

 • Cài đặt ca chấm công

  Cài đặt chính sách chấm công

  Cài đặt ngày nghỉ

  Cài đặt bảng lương

 • Tự động thống kê

  Chốt lương

  Phiếu lương


Đơn từ điện tử

1Office cung cấp công cụ cho phép nhân viên có thể đơn giản hóa những thủ tục hành chính phức tạp. Những công cụ này được tối ưu để tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành doanh nghiệp

 • Cấu hình loại lý do nghỉ, vắng mặt

  Cấu hình quy trình duyệt đơn

  Đơn xin nghỉ

  Đơn làm thêm giờ

 • Đơn check in-out muộn

  Đơn điều chỉnh ca làm việc

  Các mẫu đơn khác