Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Tra cứu C12

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Bảo hiểm 1-IVAN? Truy cập vào phân hệ 1-IVAN   


Nội dung

Giới thiệu tra cứu C12


Mẫu C12 là mẫu theo dõi biến động số lao động tham gia bảo hiểm xã hội (bao gồm BHXH; BHYT; BHTN...) trong tháng của đơn vị do Cơ quan BHXH Việt Nam trả về giúp đối soát số tiền đóng BHXH giữa doanh nghiệp và cơ quan BHXH.

Tra cứu C12 là một tính năng quan trọng trong 1-IVAN giúp đơn vị tra cứu, cập nhật và tải về kết quả đóng BHXH của đơn vị một cách chính xác và nhanh chóng.

Lưu ý: Doanh nghiệp thực hiện tra cứu C12 cho các kỳ trước đó.

Hướng dẫn tra cứu C12


Bước 1: Truy cập menu Tra cứu C12

Bước 2: Trên thanh menu chọn Tra cứu

Bước 3: Nhập kỳ muốn tra cứu và chọn Tra cứu. Kết quả tra cứu được hiển thị và cập nhật tại màn hình danh sách của đơn vị. Tại đây, hệ thống hiển thị danh sách file C12 các kỳ với trạng thái như sau:

  • Chờ kết quả: Chưa có kết quả.
  • Đã có kết quả: Đã có file tra cứu C12 của kỳ đã nhập tra cứu.
  • Hủy kết quả: Không có file trả về do lỗi.

Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.