Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Hồ sơ điện tử

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Bảo hiểm 1-IVAN? Truy cập vào phân hệ 1-IVAN   


Nội dung

Giới thiệu Hồ sơ điện tử


Hồ sơ điện tử (HSĐT) là một tính năng quan trọng trong 1-IVAN, giúp đơn vị quản lý và khai báo thủ tục hồ sơ điện tử với Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam một cách nhanh chóng và chính xác.

  • Tạo kê khai cho nhiều Hồ sơ bảo hiểm cùng lúc.
  • Thông tin trả về từ Cơ quan BHXH sẽ được cập nhật trạng thái và chi tiết lịch sử giao dịch liên tục.
  • Cung cấp nhiều thủ tục như: Báo tăng, giảm, điều chỉnh BHXH, BHYT;Khai báo BHXH tự nguyện; Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), ...

Khai báo hồ sơ điện tử


Các bước thực hiện khai báo hồ sơ trên 1-IVAN như sau:

Bước 1: Chọn Hồ sơ điện tử Tạo mới > Khai báo bảo hiểm online > Danh mục thủ tục > Thủ tục

Quan trọng: Để thêm HSBH vào thủ tục, bạn cần kê khai nhãn tương ứng với thủ tục cho HSBH đó.

Bước 2: Chọn hồ sơ cần khai báo.

Bước 3: Nhập thông tin và thêm HSBH vào hồ sơ để khai báo.

Bước 4: Thực hiện ký và gửi hồ sơ lên Cơ quan BHXH. Kết quả được trả về sẽ hiển thị tại chi tiết hồ sơ và lịch sử giao dịch.

Để cập nhật thông tin của Hồ sơ điện tử, hệ thống 1-IVAN hiển thị trạng thái hồ sơ do Cơ quan BHXH trả về như sau:

  • Thiếu thông tin: Hồ sơ chưa đủ thông tin bắt buộc.
  • Chưa ký/Chưa nộp: Hồ sơ đã đầy đủ thông tin bắt buộc nhưng chưa được ký gửi Cơ quan BHXH.
  • Ký & Gửi BHXH: Hồ sơ đã được ký & gửi lên Cơ quan BHXH.
  • BHXH đang xử lý: Hồ sơ đã được Cơ quan BHXH tiếp nhận và đang xử lý.
  • BHXH từ chối: BHXH từ chối hồ sơ.
  • BHXH đã duyệt: BHXH đã duyệt hồ sơ.
  • Lỗi: Hồ sơ được gửi đi lỗi.

Danh sách hồ sơ có thể kê khai tại 1-IVAN


I. Danh sách hồ sơ điện tử

STT

Loại hồ sơ Mã hồ sơ Tên hồ sơ
1 THU BHXH; CẤP SỔ, THẺ 600 Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN   
2 600c Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 88 Luật BHXH năm 2014   
3 600d Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ   
4 600o Gộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên   
5 601 Truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN    
6 605 Đăng ký, truy đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước   
7 CẤP LẠI SỔ BHXH 607 Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin   
8 608 Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin   
9 CẤP LẠI THẺ BHYT 610 Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về nhân thân, mã đối tượng, mã quyền lợi, mã nơi dối tượng sinh sống   
10 612 Cấp lại, đổi thẻ BHYT do mất, hỏng không thay đổi thông tin   
11 613 Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục, nơi KCB ban đầu   
12 CHÍNH SÁCH BHXH 630 Giải quyết hưởng chế dộ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp   
13 630a Giải quyết hưởng chế độ ốm đau   
14 630b Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang đóng BHXH   
15 630c Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp   
16 641a Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu   
17 642a Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với NLĐ đã bị TNLĐ hoặc BNN   
18 644a Giải quyết hưởng chế độ BNN đối với người lao động phát hiện bị BNN khi không còn làm trong các nghề, công việc có nguy cơ bị BNN   
19 645a Giải quyết hưởng chế độ BNN đối với trường hợp bị BNN lần đầu   
20 646a Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH   
21 647a Giải quyết hưởng lương hưu đối với người đang tham gia đóng BHXH bắt buộc    Bổ sung giấy tờ   
22 648a Giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với người đang tham gia đóng BHXH bắt buộc chết   
23 CHÍNH SÁCH BHYT 651a Ký hợp đồng KCB đối với cơ sở KCB ký lần đầu hoặc cơ sở KCB sau khi đã chấm dứt hợp đồng   
24 651b Ký hợp đồng với cơ sở KCB hàng năm   
25 651c Thanh toán chi phí KCB BHYT   
26 CHỈ THAM GIA BHYT 603 Đăng ký đóng BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT   
27 603a Đăng ký cấp thẻ BHYT đới với trẻ em dưới 6 tuổi   
28 606a Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng do đóng trùng   
29 606b Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng do bị chết   
30 BHXH TỰ NGUYỆN 602 Đăng ký, đăng ký lại (bao gồm cả đóng bù cho thời gian chưa đóng), điều chỉnh phương thức đóng, căn cứ đóng BHXH tự nguyện   
31 602a Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện   

II. Danh sách hồ sơ giấy

STT Mã hồ sơ Tên hồ sơ
1 609 Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ
2 620 Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (bao gồm xác nhận cho người tham gia dừng đóng BHXH, BHTN tại một đơn vị; đóng BHXH tự nguyện; người lao động đi làm theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc)
3 621 Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc
4 622 Xác nhận đang tham gia BHXH; xác nhận tham gia BHYT liên tục từ đủ 3 năm trở lên sử dụng thuốc Glivec
5 625 Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH
6 626 Rà soát sổ hoặc xác nhận sổ BHXH đối với trường hợp chưa được rà soát trước đây do người lao động chưa cung cấp sổ cho đơn vị
7 628 Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH

Lịch sử giao dịch hồ sơ điện tử


 

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.