Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Hồ sơ giấy

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Bảo hiểm 1-IVAN? Truy cập vào phân hệ 1-IVAN   


Nội dung

Giới thiệu Hồ sơ giấy 


Hồ sơ giấy là một tính năng trên hệ thống 1-IVAN cung cấp các mẫu hồ sơ chưa được hỗ trợ khai báo trực tuyến. Người dùng có thể tải các mẫu hồ sơ và thực hiện khai báo trực tiếp đến Cơ quan BHXH.

 Lưu ý: Hồ sơ giấy không hỗ trợ người dùng khai báo thủ tục lên Cơ quan BHXH

Danh sách hồ sơ giấy trên 1-IVAN


Danh sách hồ sơ giấy trên hệ thống 1-IVAN

STT Mã hồ sơ Tên hồ sơ
1 609 Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ
2 620 Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (bao gồm xác nhận cho người tham gia dừng đóng BHXH, BHTN tại một đơn vị; đóng BHXH tự nguyện; người lao động đi làm theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc)
3 621 Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc
4 622 Xác nhận đang tham gia BHXH; xác nhận tham gia BHYT liên tục từ đủ 3 năm trở lên sử dụng thuốc Glivec
5 625 Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH
6 626 Rà soát sổ hoặc xác nhận sổ BHXH đối với trường hợp chưa được rà soát trước đây do người lao động chưa cung cấp sổ cho đơn vị
7 628 Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH

 

 

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.