Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Cài đặt hồ sơ nhân sự

 Bạn muốn truy cập hanh đến Hồ sơ nhân sự? Truy cập vào phân hệ Nhân sự   


Nội dung

Cài đặt danh mục Vị trí/Chức vụ


1. Mở phân hệ Nhân sự   

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới    Cài đặt 

3. Tại menu trái, chọn Vị trí công việc/Chức vụ

4. Chọn   để tạo mới

5. Nhấp vào Cập nhật để lưu thay đổi

 

Bảng mô tả các trường dữ liệu:

Trường dữ liệu Mô tả
Chức vụ tương đương Khi thay đổi vị trí sẽ cập nhật chức vụ tương ứng
Nhóm quyền 1Office Nhóm quyền 1Office trong cài đặt hệ thống. Tìm hiểu thêm tại Cài đặt nhóm người dùng   
Thứ tự Cài đặt này để hệ thống xác định được chức vụ nào lớn hơn, phục vụ việc hiển thị 1 vài loại báo cáo

Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office  

 

Cài đặt chế độ phúc lợi/phạt nội bộ


1. Mở phân hệ Nhân sự   

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới    Cài đặt 

3. Tại menu trái, chọn Chế độ phúc lợi/phạt nội bộ

4. Chọn   để tạo mới

5. Nhấp vào Cập nhật để lưu thay đổi

Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office  

 

Cài đặt loại Hợp đồng


1. Mở phân hệ Nhân sự   

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới    Cài đặt 

3. Tại menu trái, chọn Hợp đồng lao động  Loại hợp đồng lao động

4. Chọn   để tạo mới

5. Nhấp vào Cập nhật để lưu thay đổi

Bảng mô tả các trường dữ liệu:

Trường dữ liệu Mô tả
Loại hợp đồng

Loại hợp đồng phân làm 2 loại Hợp đồng lao động và Hợp đồng khác:

 • Hợp đồng lao động:
  • Hợp đồng xác định thời hạn
  • Hợp đồng không xác định thời hạn
 • Hợp đồng khác:
  • Hợp đồng thử việc
  • Hợp đồng đào tạo nghề
  • Hợp đồng dịch vụ

Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office  

 

Cài đặt Phụ cấp


1. Mở phân hệ Nhân sự   

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới    Cài đặt 

3. Tại menu trái, chọn Hợp đồng lao động  Loại phụ cấp

4. Chọn   để tạo mới

5. Nhấp vào Cập nhật để lưu thay đổi

Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office  

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.