Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Bảo hiểm

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Nhân sự? Truy cập vào phân hệ Nhân sự  


 Nội dung

Bảo hiểm là gì?


Bảo hiểm là một hoạt động qua đó, cá nhân có quyền được hưởng trợ cấp nhờ một khoản đóng góp.

Quản lý bảo hiểm là nơi lưu trữ những thông tin về bảo hiểm của nhân sự từ việc quản lý danh sách tăng, danh sách giảm mức đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật qua đó chúng ta có thể xuất báo cáo nộp bảo hiểm, triết xuất thông tin bảo hiểm để tính lương.

 

Cập nhật thông tin Bảo hiểm


1. Mở danh sách hồ sơ nhân sự Nhân sự  

2. Kích chuột phải vào dòng Hồ sơ nhân sự, chọn Bảo hiểm   Cập nhật thông tin bảo hiểm

Các trường dữ liệu cần lưu ý:

Trường dữ liệu Mô tả
Từ tháng Thời gian bắt đầu đóng bảo hiểm
Công ty đóng Số tiền công ty đóng bảo hiểm
Người lao động đóng Số tiền người lao động đóng bảo hiểm

 

 Lưu ý: Số tiền đóng bảo hiểm của Công ty và Người lao động sẽ tự động tính theo tỷ lệ Cài đặt sẵn

 

Cài đặt Tỷ lệ bảo hiểm


Phụ lục hợp đồng là văn bản được ban hành kèm theo hợp đồng, không thể tách rời hợp đồng và được sử dụng để quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong hợp đồng.

1. Mở danh sách hồ sơ nhân sự Nhân sự   

2. Kích chuột phải vào dòng Hồ sơ nhân sự, chọn Bảo hiểm  Tỷ lệ bảo hiểm

Tìm hiều thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.