Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Hồ sơ bảo hiểm

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Bảo hiểm 1-IVAN? Truy cập vào phân hệ 1-IVAN   


Nội dung

Giới thiệu Hồ sơ bảo hiểm


Hồ sơ bảo hiểm (HSBH) là một tính năng quan trọng trong 1-IVAN, giúp đơn vị quản lý thông tin và thực hiện các giao dịch liên quan đến BHXH của người lao động một cách hiệu quả và chính xác.

  • Danh sách HSBH được tự động cập nhật từ danh sách Hồ sơ nhân sự (HSNS) đang làm việc trong phân hệ Nhân sự
  • Tự động phân loại danh sách HSBH dự kiến tăng/ giảm trong tháng, từ đó giúp Bộ phận HR dễ dàng, kịp thời khai báo biến động số người tham gia BHXH.
  • Hệ thống tự động cảnh báo nếu HSBH thiếu thông tin (Màu đỏ) và đủ thông tin (Màu đen)
  • Cho phép khai báo nhanh các thủ tục BHXH cho một hoặc nhiều HSBH cùng lúc
  • Cung cấp nhiều thủ tục kê khai như Chốt tăng, giảm, điều chỉnh BHXH, BHYT, BH tự nguyện, Ốm đau, thai sản, dưỡng sức, Tai nạn lao động (TNLĐ), Bệnh nghề nghiệp (BNN), ...
  • Tự động cập nhật lại thông tin HSBH nếu kê khai lên BHXH thành công

Lưu ý: Để tạo mới HSBH thì vào phân hệ Nhân sự và Tạo mới Hồ sơ nhân sự   với trạng thái là Đang làm việc, hệ thống sẽ tự động cập nhật dữ liệu sang HSBH

 

Chỉnh sửa thông tin HSBH


Để đảm bảo thông tin HSBH đầy đủ và chính xác trước khi khai báo lên BHXH, hệ thống 1-IVAN tự động đánh dấu và phân loại HSBH theo màu sắc như sau:

  • Màu đen: Đại diện cho HSBH đã đầy đủ thông tin cần thiết để thực hiện kê khai và khai báo lên BHXH.
  • Màu đỏ: Đại diện cho HSBH còn thiếu thông tin cần thiết.

Dưới đây là các bước thực hiện chỉnh sửa thông tin HSBH:

Bước 1: Truy cập đối tượng Hồ sơ bảo hiểm   

Bước 2: Chọn HSBH thiếu thông tin > Chọn chuột phải > Chọn Sửa hoặc Sửa & Kê khai 

  • Sửa: Chỉ sửa thông tin HSBH
  • Sửa & Kê khai: Cho phép kết hợp sửa thông tin và kê khai Tăng/ Giảm/ Điều chỉnh, ... 

Bước 3: Cập nhật