Marketing - 1Office

QUẢN LÝ MARKETING

Tất cả mọi quy trình nghiệp vụ chỉ trong một thao tác

Giới thiệu

Phân hệ Marketing của 1Office hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chiến dịch email/sms có sẵn dựa trên data có sẵn ngay trên hệ thống. Với tính năng email/sms của 1Office, Tất cả mọi thao tác sẽ được gói gọn ngay trong giao diện 1Office, và tất cả công việc chỉ gói gọn trong một cái nhấp chuột, email và sms chăm sóc khách hàng đã được gửi đến với list liên hệ có sẵn trên hệ thống. Quá trình marketing của doanh nghiệp trở nên đơn giản hơn bao giờ hết!

 

Hướng dẫn

Để tạo mới một chiến dịch email/sms chăm sóc khách hàng, bạn cần tạo mới với đầy đủ các thông tin về tên chiến dịch, list liên hệ xuất ra từ hệ thống, nội dung email/sms,...

Theo dõi và Thống kê

Hệ thống cho phép bạn theo dõi các chỉ số để hạn chế tối đa những sai sót và thất bại trong hệ thống chăm sóc khách hàng.