Hợp đồng lao động - 1Office

Hợp đồng lao động

Quy trình Hợp đồng lao động

Các dữ liệu về lương, phụ cấp, vị trí, chức vụ, phòng ban trong hợp đồng lao động sẽ được cập nhật tự động vào hồ sơ nhân sự. Đây sẽ là cơ sở để tính toán lương thưởng cho người lao động của các doanh nghiệp.

Giới thiệu

Hợp đồng lao động là một khế ước của doanh nghiệp và người lao động. Đây là nơi quy định các ràng buộc giữa hai bên, được pháp luật cho phép và bảo vệ. Thông thường các doanh nghiệp mới quản lý file cứng của hợp đồng lao chứ chưa số hóa nó để quản lý. Tính năng này của 1Office cho phép số hóa các thông tin cơ bản của hợp đồng để quản lý. Việc quản lý này giúp cho các nhà quản lý nhân sự trong việc lưu trữ, tra cứu thông tin nhanh chóng và chính xác hơn

Chức năng quản lý

  • Cài đặt các loại hợp đồng: Cho phép cài đặt các loại hợp đồng, thời gian hợp đồng, cho phép đóng bảo hiểm hay không, cho phép nghỉ phép hay không
  • Cài đặt biểu mẫu hợp đồng: Cho phép cài đặt các biểu mẫu hợp đồng khác nhau. Có thể xuất và in ấn cùng lúc nhiều mẫu hợp đồng, cho nhiều người lao động
  • Cài đặt cảnh báo hợp đồng: Cho phép cài đặt mọi cảnh báo liên quan đến hợp đồng như: cảnh báo hợp đồng quá hạn, sắp đến hạn, cần thanh lý ….
  • Gia hạn hợp đồng: Cho phép người quản lý gia hạn hợp đồng cho người lao động
  • Thanh lý hợp đồng: Khi hợp đồng hết hạn, hoặc vì lý do gì đó người quản lý có thể thanh lý hợp đồng này
  • Đính kèm file:Cho phép đính kèm các file liên quan đến hợp đồng này như file scan hợp đồng, bằng cấp …
  • Tạo một hợp đồng mới: Khi hợp đồng này hết hạn, cán bộ quản lý có thể tạo một hợp đồng mới. Hệ thống sẽ biết được hợp đồng tiếp theo của hợp đồng này là gì và sẽ tự động hiện ra khi tạo mới