Mẫu KPI của nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA có nội dung như thế nào? Bạn hiểu gì về vị trí của một BA trong doanh nghiệp? Hãy cùng 1Office tìm hiểu về vị trí này để nhanh chóng xây dựng được mẫu đánh giá KPI hiệu quả nhất.

1. Mẫu KPI được xác định qua bản mô tả công việc của Nhân viên BA

Mẫu KPI muốn chính xác, thực tế thì trước tiên bạn cần hiểu về công việc hàng ngày của nhân viên Phân tích nghiệp vụ. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều nghe đến từ “BA” trong dự án về phần mềm. Vậy BA là gì? Muốn trở thành BA cần có kĩ năng nào đặc biêt?

Cần làm rõ vai trò của họ trong dự án để xây dựng mẫu KPI của BA
Cần làm rõ vai trò của họ trong dự án để xây dựng mẫu KPI của BA

1.1 Nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA là ai?

Nhân viên Phân tích nghiệp vụ còn có tên tiếng Anh là Business Analyst (BA). Họ chính là người ở giữa, làm cầu nối giữa khách hàng với nhân viên kĩ thuật, kinh doanh trong doanh nghiệp. Hiện nay, Nhân viên Phân tích nghiệp vụ được chia thành 3 lĩnh vực chính:

 • Management Analyst;
 • Data Analyst;
 • Systems Analyst.

1.2 Bản mô tả công việc phổ biến của nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA

Luôn đảm bảo bộ phận sản xuất và phát triển sản phẩm hiểu rõ yêu cầu của khách hàng đưa ra chính là công việc chính của một Business Analyst. Mặt khác, một BA còn có trách nhiệm quản lý, tạo ra tài liệu nghiệp vụ cần thiết của dịch vụ/ sản phẩm/ dự án. Cụ thể như sau:

BA cần khơi gợi nhu cầu, đề xuất giải pháp hoàn thiện dịch vụ phù hợp với khách hàng
BA cần khơi gợi nhu cầu, đề xuất giải pháp hoàn thiện dịch vụ phù hợp với khách hàng
 • Tìm hiểu nghiệp vụ, thu thập thông tin từ phía khách hàng/ nội bộ công ty;
 • Hỗ trợ trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm cho khách hàng/nội bộ công ty;
 • Tạo lập và quản lý hệ thống tài liệu:
 • Danh sách các tính năng (Feature List)
 • Tài liệu đặc tả hệ thống (System Requirement Specification)
 • Kịch bản chi tiết (Use case detail)
 • Danh sách kịch bản sử dụng (Use case list)
 • Bố cục sản phẩm (Wire frame)…
 • Ràng buộc nghiệp vụ (General Business Rules).
 • Knowledge Transfer: Chịu trách nhiệm tìm hiểu trong các buổi bàn giao nghiệp vụ;
 • Lên ý tưởng cho giao diện tạo mock-up sản phẩm;
 • Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc lập kế hoạch, xác định phạm vi công việc của dự án, ước lượng công việc;
 • Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc nghiệm thu sản phẩm;
 • Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phân tích phản hồi của khách hàng/nội bộ công ty
 • Làm cầu nối giữa bộ phận sản xuất và phát triển sản phẩm với khách hàng hoặc nội bộ công ty.
 • Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm.

1.3 Yêu cầu công việc của nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA

 • Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến kinh tế, khoa học máy tính, công nghệ thông tin hoặc các ngành tương đương;
 • Có kĩ năng giao tiếp tốt;
 • Có kiến thức về phát triển phần mềm và công nghệ thông tin;
 • Có thể sử dung tiếng Anh viết tài liệu và nghiên cứu;
 • Có 1 năm kinh nghiệm đảm nhiệm ở vị trí BA;
 • Có kĩ năng và kiến thức kiểm thử sản phẩm phần mềm;
 • Có kiến thức về truy vấn dữ liệu;
 • Luôn chủ động, cầu tiến trong công việc;
 • Có kiến thức về kinh nghiệm, quy trình, nghiệp vụ liên quan đến tài chính, kinh tế, quản lý doanh nghiệp.
 • Có hiểu biết về quy trình, nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý giáo dục (Learning Management System) là một lợi thế.
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc với hệ thống issue tracking: Jira, Bugzilla…
 • Có hiểu biết với PHP và My SQL …

2. Mẫu KPI của vị trí nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA

BA – Người như cầu nối giữa team dự án và khách hàng cần có kĩ năng gì để hoàn thành KPI xuất sắc?

Bản đánh giá KPI cần rõ ràng từng công việc cụ thể
Bản đánh giá KPI cần rõ ràng từng công việc cụ thể

2.1 Mẫu KPI cho nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA gồm nội dung gì?

KPI cho nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA cần rõ ràng về trách nhiệm, quyền lợi, quyền hạn.

2.1.1 KPI nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA gắn chặt với mục tiêu và kế hoạch doanh nghiệp

 • Mục tiêu cần hoàn thành của nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA là gì?
 • Các chỉ số trọng tâm đo lường hiệu suất (KPI) của vị trí nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA;
 • Các nhiệm vụ và công việc cần triển khai của nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA là gì?

2.1.2 Các phương diện của KPI

 • Trách nhiệm: Nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA cần phải làm gì? Kết quả cần đạt được là gì?
 • Quyền lợi: Nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA nhận được gì khi hoàn thành nhiệm vụ dược giao?
 • Quyền hạn: Nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA được sử dụng những nguồn lực gì khi thực hiện công việc hàng ngày?

2.1.3 KPI dễ dàng thực hiện khi Nhân viên BA có đầy đủ các kĩ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp (Communication Skills):

BA cần có kĩ năng giao tiếp bởi phần lớn thời gian họ phải tương tác với khách hàng, quản lý, đội dự án phần mềm. Do đó, một dự án muốn thành công đòi hỏi các BA phải giao tiếp rõ ràng từng chi tiết như yêu cầu dự án, kết quả thử nghiệm, thay đổi yêu cầu.

 • Kỹ năng công nghệ (Technical Skills):

BA cần biết ứng dụng công nghệ thông tin đang dùng, các công nghệ mới nhất để xác định được giải pháp kinh doanh. Ngoài ra, nhân viên BA phải có kĩ năng phân tích kĩ thuật thiết kế hệ thống kinh doanh và kiểm tra phần mềm, tự tin về công nghệ và kinh doanh.

 • Kỹ năng phân tích (Analytical Skills):

Kỹ năng phân tích đóng vai trò quan trọng trong việc làm nên một BA xuất sắc. Có kĩ năng này, BA sẽ hiểu đúng hơn về sản phẩm để truyền đạt chính xác vào các ứng dụng. Bên cạnh đó, BA còn phải phân tích số liệu, khảo sát, tài liệu với những người sử dụng đầu tiên nhằm xử lý, khắc phục vấn đề kinh doanh.

 • Kỹ năng ra quyết định (Decision-Making Skills)

Kĩ năng đưa ra quyết định cần thiết với nhân viên Phân tích nghiệp vụ. Một BA cần biết đánh giá tình hình tốt, chọn hướng đi hợp lý theo tình hình các bên, xác định được khả năng tồn tại của doanh nghiệp.

 • Kỹ năng xử lý vấn đề (Problem Solving Skills)

Thực tế, kĩ năng xử lý vấn đề không chỉ cần với BA mà vô cùng cần thiết với mọi nghề nghiệp. Khi các chuyên gia làm việc để phát triển những giải pháp kinh doanh cho khách hàng, chắc chắn không thể 100% có thể đoán trước được kết quả. Vì thế mà việc tìm ra cách giải quyết vấn đề và tiến tới hoàn thành thành công của dự án là một trong những điều quan trọng của nhân viên BA.

2.2 Bản KPI tham khảo dành cho Nhân viên Phân tích nghiệp vụ – BA

CÔNG TY …………………………..                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: …………………………….                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     MỤC TIÊU KPI VỊ TRÍ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ – BA

                                                                                               Thời gian: …………..

Họ tên: …………………………………………   Bộ phận : …………………………………..

Chức danh công việc: ……………………………   Nhóm chức danh: ………………………………….

STT Nội dung Trọng số (%) Tần suất 

(ngày/tuần/…)

Chỉ số đo lường Ghi chú
 Thước đo KPI
Hiện tại Chỉ tiêu
  1 2 3 4 5 6
A Đánh giá theo KPI, X% 70          
I KPI tổng hợp của Nhân viên BA x 1 
1 Giảm định mức
2 Đảm bảo chất lượng
3 Thực hiện đúng các quy trình, quy định công ty
4 …………..
II KPI bổ sung ( những công việc kiêm nhiệm ở vị trí khác), x2
1 ………….  
2 ………….  
B Năng lực đóng góp, Y% 30
I   Kiến thức, y1
II Kỹ năng, y2
III Hành vi, y3
TỔNG CỘNG: (X+Y) = (x1+x2) +(y1+y2+y3) 100

   DUYỆT                              QUẢN LÝ TRỰC TIẾP                   NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Đánh giá KPI khó – Hãy để 1Office lo

Nếu bạn khó khăn trong việc tạo bảng đánh giá KPI cho Nhân viên BA, hãy dùng phần mềm hỗ trợ quản lý đánh giá KPI đến từ 1Office. Điểm khác biệt ở phần mềm Đánh giá KPI của 1Office so với phần mềm khác là các giải pháp thành một khối thống nhất: Tạo ra các danh sách tiêu chí KPI; Tạo bảng KPI mẫu, Tạo bảng kết quả KPI, Chấm điểm KPI tự động trong thời gian ngắn. Điều này giúp đảm bảo yếu tố minh bạch, nâng cao năng suất làm việc của toàn doanh nghiệp.

Bài viết liên quan:

Mẫu KPI cho vị trí nhân viên Tester

Mẫu KPI cho vị trí Nhân viên Lập trình đầy đủ nhất

Tags

Bài viết liên quan

×

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN 1OFFICE

Trải nghiệm để khám phá những tính năng tuyệt vời 1Office mang lại

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH PARTNER CỦA 1OFFICE

Tham gia cùng chúng tôi vào quá trình chuyển đổi số.


Hotline: 083 483 8888