Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Cài đặt công việc quy trình

 Bạn muốn truy cập nhanh đến Quy trình? Truy cập nhanh vào phân hệ Quy trình   


Nội dung

Cài đặt đối tượng công việc quy trình 


1. Truy cập phân hệ Quy trình  

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Cài đặt

3. Tại menu trái, chọn Công việc quy trình

Bảng mô tả các tác vụ cài đặt:

Tác vụ Mô tả
Danh sách nhân sự có quyền tạo mới quy trình mẫu

Mặc định các nhân sự được phân quyền quản lý tất cả quy trình tự động thì đều có thể tạo mới quy trình mẫu, tuy nhiên có thê bổ sung các nhân sự khác có quyền tạo tại cài đặt này

 

Cài đặt nhóm quy trình


1. Truy cập phân hệ Quy trình  

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Cài đặt

3. Tại menu trái, chọn Nhóm quy trình

4. Chọn   để tạo mới

 

Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office  

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.