083.483.8888
Đăng ký

Để đạt được thành công và bền vững trong sự phát triển, tổ chức cần những nhà lãnh đạo có tài năng. Điều này đặt ra yêu cầu cho những nhà lãnh đạo này phải sở hữu những kỹ năng lãnh đạo và quản lý cần thiết, vì đó là yếu tố quan trọng giúp họ quản lý nhân sự và hoạt động công việc một cách hiệu quả. Trong bài viết này,1Office sẽ giúp bạn khám phá các kỹ năng lãnh đạo mà một nhà lãnh đạo tài năng cần phải có.

Kỹ năng lãnh đạo là gì?

Kỹ năng lãnh đạo bao gồm một tập hợp các kỹ năng, đặc điểm và hành vi mà người lãnh đạo sử dụng để tạo ra sự ảnh hưởng, hướng dẫn và định hình hành vi của nhóm hoặc tổ chức để đạt được mục tiêu chung. Điều này không chỉ áp dụng cho người ở vị trí lãnh đạo chính thức mà còn cho bất kỳ ai trong tổ chức hoặc trong cuộc sống hàng ngày.

Kỹ năng lãnh đạo là gì?

Mục tiêu của kỹ năng lãnh đạo là giúp người lãnh đạo đạt được mục tiêu chung của tổ chức, nhóm hoặc cá nhân. Cụ thể, kỹ năng lãnh đạo giúp người lãnh đạo:

  • Định hướng và truyền cảm hứng cho mọi người: Người lãnh đạo cần khả năng định hướng và truyền cảm hứng để mọi người cùng hợp tác trong việc đạt được mục tiêu chung.
  • Tạo động lực và phát triển đội ngũ: Người lãnh đạo cần khả năng tạo động lực và phát triển đội ngũ để họ có thể phát huy tối đa khả năng của mình.
  • Giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định: Người lãnh đạo cần có khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả.
  • Quản lý thời gian và công việc hiệu quả: Người lãnh đạo cần có khả năng quản lý thời gian và công việc để đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn và với chất lượng cao.
  • Xây dựng và duy trì mối quan hệ: Người lãnh đạo cần có khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người để tạo ra sự gắn kết và hợp tác trong tổ chức.

Top 10 kỹ năng lãnh đạo nhà quản trị giỏi nào cũng cần phải có

10 Kỹ năng lãnh đạo tạo nên khuôn mẫu nhà quản trị mẫu mực

Kỹ năng quản lý sự biến động

Loại kỹ năng lãnh đạo này bao gồm các kỹ năng về lập kế hoạch, tổ chức và điều hành doanh nghiệp, cũng như tổ chức công việc cá nhân. Lập kế hoạch là quá trình xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược và kế hoạch để đạt được mục tiêu đó. Trong quá trình này, người lãnh đạo phải dự đoán được các thách thức, trở ngại và biến động của môi trường kinh doanh và phải có các kế hoạch dự phòng.

Người lãnh đạo có tầm nhìn luôn quan tâm đến hướng phát triển của doanh nghiệp với câu hỏi chính: “Trong vòng 5, 10 và 20 năm tới, doanh nghiệp sẽ đi đến đâu?”. Xu hướng toàn cầu hóa đã có ảnh hưởng sâu rộng đối với câu hỏi này. Câu trả lời không còn giới hạn trong một ngành và một quốc gia nữa, mà cần được đặt vào ngữ cảnh của cạnh tranh và hợp tác toàn cầu.

Kỹ năng truyền cảm hứng và trao quyền

Kỹ năng truyền cảm hứng và trao quyền

Một nhà lãnh đạo xuất sắc cần can đảm đối mặt với trách nhiệm, đương đầu với thách thức và chấp nhận sự thay đổi. Họ phải biết cách động viên nhân viên bằng cách tạo ra môi trường làm việc tích cực. Việc khen ngợi và phê bình đúng thời điểm và đúng cách có hiệu quả lớn trong việc động viên nhân viên.

Huấn luyện và phát triển cũng như việc ủy quyền cho nhân viên là những kỹ năng quan trọng của một nhà lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo giỏi cần phải có những đồng đội xuất sắc để biến những kế hoạch của họ thành hiện thực.

Kỹ năng lãnh đạo: Ứng xử và giao tiếp

Điều này yêu cầu sự nhạy bén, linh hoạt và kiến thức cũng như kinh nghiệm xã hội của nhà quản lý. Mục tiêu của việc này là tăng cường sự hiểu biết và tôn trọng đối với nhau dựa trên việc nhận diện và công nhận các giá trị và nhu cầu của các bên trong giao tiếp. Việc công nhận và chia sẻ các giá trị và thành tựu của người khác không phải lúc nào cũng đơn giản, dù giá trị đó thuộc về cấp dưới, đồng nghiệp hoặc cấp trên. Đây là nền tảng quan trọng của kỹ năng giao tiếp, xử lý mâu thuẫn và thương lượng.

Kỹ năng quản lý biến động

Đặc điểm này bao gồm các kỹ năng về lập kế hoạch, tổ chức và điều hành doanh nghiệp, cũng như tổ chức công việc cá nhân. Lập kế hoạch là quá trình xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược và kế hoạch để đạt được mục tiêu đó. Trong quá trình này, nhà lãnh đạo phải dự trù được các khó khăn, trở ngại và biến động của môi trường kinh doanh và cần có kế hoạch dự phòng.

Người lãnh đạo có tầm nhìn luôn quan tâm đến hướng phát triển của doanh nghiệp với câu hỏi chính: “Doanh nghiệp trong 5, 10 và 20 năm tới sẽ đi đến đâu?”.

Xu hướng toàn cầu hóa đã ảnh hưởng sâu rộng đến câu hỏi này. Câu trả lời không còn giới hạn trong một ngành và một quốc gia nữa, mà cần phải được đặt vào bối cảnh của cạnh tranh và hợp tác toàn cầu.

Kỹ năng lãnh đạo: Giải quyết vấn đề

Trong môi trường kinh doanh luôn biến đổi và đầy thách thức, các nhà lãnh đạo cần phải có khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả để đảm bảo sự thành công của tổ chức.

Kỹ năng giải quyết vấn đề bao gồm khả năng nhận diện, phân tích và giải quyết các thách thức trong công việc một cách hiệu quả. Những người có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt thường có khả năng tư duy logic, thu thập thông tin, phân tích các yếu tố liên quan và đưa ra các giải pháp sáng tạo và hiệu quả. Kỹ năng này cũng bao gồm khả năng quản lý rủi ro, định rõ vấn đề, chọn lựa phương pháp giải quyết và đánh giá kết quả.

Kỹ năng đàm phán

Kỹ năng đàm phán đúng là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà một nhà lãnh đạo xuất sắc cần phải có. Đàm phán là quá trình giao tiếp và thuyết phục nhằm đạt được thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Trong lĩnh vực công việc, các nhà lãnh đạo thường phải thực hiện đàm phán với nhiều bên liên quan như khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên. Để đàm phán thành công, họ cần có khả năng hiểu và đáp ứng các mục tiêu, quan điểm và lợi ích của tất cả các bên.

Kỹ năng đàm phán bao gồm việc lắng nghe, tư duy sáng tạo, kiểm soát cảm xúc, phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp thuyết phục. Một nhà lãnh đạo có kỹ năng đàm phán tốt cũng biết cân nhắc các yếu tố như tương lai, quan hệ và sự công bằng trong quá trình đàm phán. Kỹ năng này giúp họ xây dựng được mối quan hệ tốt với nhân viên, đối tác và các bên liên quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đạt được mục tiêu của mình.

Kỹ năng lắng nghe

Kỹ năng lắng nghe

Sở hữu kỹ năng lắng nghe giúp nhà quản lý nắm rõ các ý kiến, quan điểm và nhu cầu của mọi nhân sự trong doanh nghiệp. Điều này giúp xây dựng một môi trường làm việc tích cực, tạo sự đồng lòng và tăng cường tinh thần đồng đội. Qua việc lắng nghe, nhà lãnh đạo cũng có thể nhận biết được các vấn đề, thách thức và cơ hội tiềm năng, từ đó đưa ra các quyết định thông minh và sự hỗ trợ phù hợp.

Kỹ năng ra quyết định

Trong việc điều hành và quản lý một tổ chức hoặc một nhóm, kỹ năng ra quyết định đóng vai trò quan trọng. Nhà lãnh đạo luôn cần đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và chính xác trong nhiều tình huống khác nhau, từ những quyết định lớn quy mô chiến lược đến những vấn đề nhỏ hàng ngày.

Kỹ năng ra quyết định bao gồm khả năng thu thập thông tin, phân tích tình huống, đánh giá các lựa chọn có sẵn và chọn ra phương án tốt nhất dựa trên mục tiêu và nguyên tắc của tổ chức. Tuy nhiên, việc quyết định không phải lúc nào cũng có thể đưa ra một cách nhanh chóng và đơn giản. Nhà lãnh đạo giỏi nên có khả năng phân tích và đối mặt với rủi ro, có thể quản lý được các tình huống phức tạp và mâu thuẫn. Đồng thời, biết lắng nghe ý kiến của những người khác và tham khảo ý kiến của chuyên gia để đưa ra quyết định thông minh và hiệu quả hơn.

Kỹ năng xử lý thông tin và năng lực tư duy

Tiếp nhận và xử lý thông tin một cách hiệu quả là cần thiết để có thể tư duy và đưa ra những quyết định chính xác. Quá trình này bao gồm bốn thành phần chính:

  • Đầu tiên là kỹ năng phân tích vấn đề và ra quyết định.
  • Thứ hai là kỹ năng phân tích tài chính và định lượng. Các nhà lãnh đạo cần phải đọc hiểu được các con số tài chính và có khả năng phân tích chúng để hỗ trợ quá trình quản lý.
  • Thứ ba là khả năng phát triển và sáng tạo các phương pháp giải quyết vấn đề mới cho bản thân và doanh nghiệp. Sự sáng tạo là một phẩm chất quan trọng, nhưng nó không tự nhiên mà là kết quả của quá trình học hỏi, quan sát và tư duy liên tục.
  • Thứ tư là khả năng xử lý các chi tiết. Thông tin rất đa dạng và phong phú, để xử lý một cách hiệu quả, nhà lãnh đạo cần phải biết lọc và chọn lựa thông tin quan trọng, giữ được các hướng đi chính nhưng không bỏ qua những chi tiết cần thiết.

Kỹ năng kiểm soát cảm xúc

Kỹ năng lãnh đạo đòi hỏi khả năng thúc đẩy, hướng dẫn và tạo động lực cho nhóm làm việc. Để thực hiện điều này, người lãnh đạo cần phải kiểm soát và quản lý cảm xúc của bản thân và các thành viên trong nhóm. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc giúp người lãnh đạo duy trì sự bình tĩnh và tập trung trong các tình huống căng thẳng, tránh tác động tiêu cực lên nhóm và giữ cho quá trình làm việc diễn ra một cách suôn sẻ, chuyên nghiệp.

Ngoài ra, khả năng kiểm soát cảm xúc cũng giúp người lãnh đạo thể hiện sự tự tin và ổn định trong quyết định và hành động của mình. Điều này tạo ra niềm tin và động lực cho nhóm, góp phần xây dựng một môi trường làm việc tích cực và đáng tin cậy. Việc thể hiện sự thông cảm và tôn trọng với những cảm xúc này tạo ra sự gắn kết và hiệu quả trong quá trình làm việc nhóm.

Kết

Hy vọng với bài viết trên, 1Office đã giúp bạn hiểu rõ về các kỹ năng lãnh đạo  những yếu tố làm nên một nhà lãnh đạo tài ba. Chúc các nhà lãnh đạo không ngừng rèn luyện các kỹ năng để hoàn hảo hơn, góp phần vào quá trình phát triển và khẳng định giá trị của doanh nghiệp/tổ chức trên thị trường.

Ứng dụng kiến thức quản trị vào thực tiễn
cùng bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office!

Đăng ký ngay
Zalo phone